Rättsskydd

I Din hemförsäkring finns hos de flesta försäkringsbolag ett Rättsskyddsmoment som innebär att i vissa slag av ärenden täcker försäkringsbolaget Dina advokatkostnader med avdrag för Din självrisk. Rättsskydd

Snabbkontakt