Rättshjälp

I vissa ärenden finns möjlighet att erhålla Rättshjälp. Då svarar Du endast för en del av advokatkostnaden. Din del av advokatkostnaden, den så kallade Rättshjälpsavgiften, är Rättshjälpberoende av Din ekonomiska situation vid ansökningstillfället.

Snabbkontakt