Rättsskydd

I Din hemförsäkring finns hos de flesta försäkringsbolag ett Rättsskyddsmoment som innebär att i vissa slag av ärenden täcker försäkringsbolaget Dina advokatkostnader med avdrag för Din självrisk.

Naturligtvis för Du hjälp att ansöka om Rättsskydd.

Läs mer...

Rättsskydd

Rättshjälp

I vissa ärenden finns möjlighet att erhålla Rättshjälp. Då svarar Du endast för en del av advokatkostnaden. Din del av advokatkostnaden, den så kallade Rättshjälpsavgiften, är beroende av Din ekonomiska situation vid ansökningstillfället.

Naturligtvis för Du hjälp att ansöka om Rättshjälp.

Läs mer...

Rättshjälp

Susanne Rudholm AB

Advokatfirman Susanne Rudholm AB företräder brottsoffer/målsäganden som utsatts för olika brott.

Ett brottsoffer är fri att välja vilken advokat han/hon vill ha som målsägandebiträde. Som målsägandebiträde ger jag råd och stöd före och under rättegången samt upprättar skadeståndsanspråk.

Läs mer...

Advokatfirma Susanne Rudholm AB