Verksamhet

Advokatfirman Susanne Rudholm AB biträder klienter inom Familjerättsliga områden såsom:Rättshjälp

• Äktenskapsskillnad
• Vårdnads- och umgängesärenden
• Bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
• Upprättande av äktenskapsförord
• Upprättande av testamente
• Arvsrätt
• Sambofrågor/Samboavtal
• Faderskapsfrågor.

Advokatfirman Susanne Rudholm AB företräder brottsoffer/målsäganden som utsatts för olika brott.
Ett brottsoffer är fri att välja vilken advokat han/hon vill ha som målsägandebiträde. Som målsägandebiträde ger jag råd och stöd före och under rättegången samt upprättar skadeståndsanspråk.

I övrigt är jag van vid uppdrag som särskild företrädare för barn samt tar även uppdrag som offentligt biträde i LVU mål.

Snabbkontakt